Współpraca z firmą PELTRON

 

Dzięki uprzejmości firmy PELTRON, mamy możliwość przetestowania i wykorzystania trzech rodzajów przetworników ciśnienia:

 

  • przetwornika ciśnienia atmosferycznego PXAtm działającego w przedziale 900-1100 hPa z  wyjściem prądowym 4-20 mA

oraz dwóch przetworników ciśnienia z wyjściem napięciowym 0-10 V:

  • przetwornika NPCG 5 działającego w zakresie 0-5 bar
  • przetwornika ciśnienia NPXG 0,1 mierzącego ciśnienie od 0 do 100 mbar

 

Przetwornik ciśnienia atmosferycznego PXAtm wykorzystano do zbudowania komputerowego barometru. Do pomiaru standardowego sygnału prądowego 4-20 mA, wychodzącego z przetwornika ciśnienia, zastosowano moduł uniwersalnego wejścia analogowego z interfejsem komunikacyjnym RS‑485 MOD-1AI firmy ASPAR.Moduł ten połączono z komputerem za pomocą konwertera USB-RS-485. Jedną z zalet przetwornika ciśnienia atmosferycznego PXAtm firmy PELTRON jest zastosowanie przyłącza elektrycznego standardu DIN 43650. Pozwoliło to na podłączenie bezpośrednio do przetwornika ciśnienia wskaźnika pętli prądowej, pełniącego rolę wyświetlacza miejscowego.

 

Do wizualizacji wyników pomiarów ciśnienia atmosferycznego wykorzystano aplikację przygotowaną w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW. Prezentacja wyniku pomiaru ciśnienia atmosferycznego została zrealizowana za pomocą specjalnie przygotowanej kontrolki numerycznej miernika wskazówkowego, zawierającej elementy graficzne znane z barometrów domowych. Oprócz tarczy miernika analogowego wyskalowanej od wartości 960 do 1060 hektopaskali, miernik posiada także wyświetlacz numeryczny, prezentujący wynik pomiaru w  formie liczbowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pomiary i wyświetlanie wyników realizowane są w odstępach jednosekundowych. Dodatkowo użytkownik systemu ma możliwość przeanalizowania na wykresie zmian ciśnienia odnotowanych w odstępach minutowych w ostatnich sześciu godzinach.