Referencje

Naszymi partnerami w dotychczasowej współpracy były firmy:

 

 Akademickie Centrum Badań, BioR&D, współpraca z firmami, zarządzanie projektami, prace badawcze, współpraca z biznesem

 

W ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej oraz szkoleniowo-doradczej członkowie naszego zespołu przygotowali, wdrażali, realizowali i zarządzali następującymi przedsięwzięciami:

 1. Projekt badawczo-rozwojowy umożliwiający tworzenie innowacyjnych zastosowań informatycznych w organizacjach społecznych. Badania realizowane były w ramach trójstronnej umowy nr 178/B/2013 podpisanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską oraz firmę NOWA Łukasz Walter w ramach programu "Dolnośląski Bon na Innowacje". Realizacja projektu od lipca do października 2013 roku.
 2. „Własna firma szansą dla młodych!” nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-02-019/11-00. Okres realizacji: 01.12.2011 r. do 30.11.2013 r.
 3. „Wykształcony Pracownik to JA”, nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-02-461/10-00. Okres realizacji: 01.12.2010 r. do 30.11.2012 r.
 4. „Mistrzostwa dla przedsiębiorczych” nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-02-020/10-00. Okres realizacji: 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r.
 5. „Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska” - POPT.03.01.00-00-002/07. Umowa zawarta z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji: 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r.
 6. „Jestem przedsiębiorczy – znajduję swoje miejsce na europejskim rynku pracy” – program wspierający przedsiębiorczość młodych ludzi – Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga. Okres realizacji: 01.10.2007 r. do 30.06.2008 r.
 7. Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego – Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu – PL 2003/004-379.05.03_013. Okres realizacji: 24.10.2005-30.09.2006r.
 8. Dolnośląski Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsiębiorczości – PL 2002/000-580-01.02.03 - prowadzenie zajęć szkoleniowych dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: 26.01.2005-25.11.2005 r.
 9. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – PK/2004/916 - świadczenie prostych usług doradczych na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm z terenu całej Polski. Okres realizacji: 01.04.2004-30.06.2005 r.
 10. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego, PKD/2003/802; świadczenie prostych usług doradczych na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm z terenu całej Polski. Okres realizacji: 01.04.2003-31.03.2004 r.
 11. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego, PKD-2002/DM/3/402; świadczenie prostych usług doradczych na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm z terenu całej Polski. Okres realizacji: 01.04.2002-31.03.2003 r.
 12. Obsługa Pełnomocnika Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do spraw udzielania dotacji szkoleniowej w województwie dolnośląskim, PRS/DM/3.1/903. Okres realizacji: 01.09.2001-31.12.2001 r.
 13. „The awareness of European integration amongst the Polish entrepreneurs”, SPP 99-03-039, przygotowanie i opublikowanie pozycji pt. „Świadomość integracji Europejskiej – przewodnik dla przedsiębiorców”. Okres realizacji: 01.01.2001-31.08.2001 r.
 14. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego, MS.RP/EP/11/04/2000/35; świadczenie prostych usług doradczych na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm z terenu całej Polski. Okres realizacji: 01.06.2000-22.12.2000 r.
 15. Prowadzenie Punktu Refundacji Szkoleń, MS/RP/EP/20/04/2000/04; ankietowanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na dofinansowanie szkoleń dla małych firm, przygotowanie raportów. Okres realizacji: 01.07.2000-20.11.2000 r.
 16. „Zaawansowane usługi doradcze” MS/RP/EP/11/04/2000/55; świadczenie specjalistycznych usług doradczych na rzecz podmiotów z sektora MSP na Dolnym Śląsku. Okres realizacji: 01.07.2000-30.11.2000 r.
 17. „Pakiet usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla sektora MSP w województwie dolnośląskim” PL.STEP-IFE/106 – Projekt realizowany był przez konsorcjum, którym kierowało OTS „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy. Rezultatem projektu było podniesienie poziomu wiedzy prawno-ekonomicznej oraz wykształcenie praktycznej umiejętności przedsiębiorców MSP, polegających na świadomym wyborze baz danych oraz instytucji wspierających ich działania. Okres realizacji: 01.12.1999-30.11.2000 r.
 18. „Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw: usługi doradcze i szkoleniowe”, PL9610-02-02-07-12, STEP II, prowadzenie szkoleń i świadczenie usług doradczych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podmiotów z sektora MSP. Okres realizacji: 01.07.1998-30.06.1999 r.
 19. „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wyodrębniających się z przedsiębiorstw państwowych poddanych procesom restrukturyzacji i prywatyzacji”, PL 9610-02-02-01-07; STEP II. Współautor i wykładowca programu szkoleniowo-doradczego dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw typu spin-off z Dolnego Śląska. Okres realizacji: 01.07.1998-30.06.1999 r.

 

Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy:

 • Unii Europejskiej
 • Narodowego Centrum Nauki
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy