Pracownia Informatyki NUMERON

 

Pracownia Informatyki NUMERON jest polskim producentem urządzeń teletransmisyjnych, rejestrujących i udostępniających dane pomiarowe, z wieloletnią specjalizacją w zakresie monitorowania mediów energetycznych. Podstawową funkcją urządzeń produkowanych przez firmę NUMERON jest automatyczny, zdalny odczyt oraz archiwizacja danych pozyskanych z wykorzystaniem dowolnych protokołów i metod komunikacji (RS232, RS485, CLO, M-Bus, impulsy, ETH, GSM). Funkcjonalności z zakresu udostępniania danych to m.in. przesłanie plików, bazy danych, transmisja do zewnętrznych systemów typu SCADA, BMS, PLC, także w protokole Modbus TCP/IP lub RTU. Sterowanie urządzeniami, dostęp on-line oraz wizualizacja danych odbywa się poprzez strony webowe lub wbudowane środowisko IIoT (platformę Node-RED). Urządzenia NUMERON rekomendowane są do zastosowania w zaawansowanych projektach automatyki przemysłowej, budynkowej, monitoringu i zdalnego nadzoru oraz w sieciach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Wszystkie zebrane dane mogą trafiać do oprogramowania do zarządzania zużyciem mediów energetycznych - ENERGIA®4. System ten rejestruje i archiwizuje odczytane dane pomiarowe w bazie centralnej. Posiada możliwość udostępniania i wymiany danych z użytkownikami innych systemów (SCADA). System odpowiada na potrzeby energetyki, energochłonnych branż przemysłu oraz branży Facility Management i stanowi filar działalności podejmowanej w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów przemysłowych, handlowych, biurowych, itp.

 monitorowanie mediów, monitorowanie zużycia energii, LabVIEW monitorowanie zużycia, LabVIEW pomiary energii, LabVIEW pomiary zużycia mediów

 

Urządzenia firmy NUMERON bardzo dobrze spisują się w komputerowych systemach pomiarowo-sterujących, bazujących na oprogramowaniu LabVIEW. Przedstawiamy przykładowe rozwiązanie, w którym zastosowaliśmy serwer odczytu liczników N2020, wyposażony w interfejs szeregowy RS-485.

 

Modbus RTU over TCP, LabVIEW, zdalne pomiary, zdalne sterowanie, monitorowanie LabVIEW, Numeron, N2020, Modbus TCP, Modbus RTU

Do portu szeregowego podłączyliśmy moduł wejść analogowych MOD-1AI, posiadający jedno wejście napięciowe i jedno wejście prądowe, wykorzystywane w naszym systemie do pomiaru temperatury i objętościowego natężenia przepływu powietrza. W urządzeniu N2020 odpowiednio skonfigurowano parametry transmisji interfejsu RS-485 oraz wprowadzono stały, publiczny adres IP. Pozwoliło to na zdalny dostęp do wyników pomiarów. Zadanie to realizowało oprogramowanie przygotowane w LabVIEW. Aplikacja komunikowała się z serwerem N2020 w oparciu o protokół TCP, przesyłając zapytania w formacie Modbus RTU (Modbus RTU over TCP). Odebrane wyniki były prezentowane użytkownikowi aplikacji w formie wykresu oraz archiwizowane w pliku, na dysku komputera.

 

Chętnie przygotujemy dla Państwa komputerowe układy pomiarowo-sterujące
w oparciu o urządzenia produkowane przez firmę Numeron.