Prace badawczo-rozwojowe

prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos

Katedra Zarządzania Procesami

malgorzata.krzywonos@ue.wroc.pl

+48 71 36-80-872

  Małgorzata Krzywonos - Akademickie Centrum Badań i Rozwoju Wrocław

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w planowaniu i realizacji prac badawczych związanych z technologią żywności, biodegradacją wywarów i oczyszczaniem wysoko obciążonych ścieków towarzyszących produkcji żywności. Realizowaliśmy projekty i badania samodzielnie oraz w międzyuczelnianych, a także międzynarodowych konsorcjach badawczych m.in. w ramach IV i V Programu Ramowego Unii Europejskiej (Knowledge-based control and operation of industrial productive bioprocesse, Enhanced, intelligent processing of food and related wastes using thermophilic populations). Posiadamy dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych i aparatury analitycznej pozwalającej na realizację potrzebnych w naszej specjalności oznaczeń i analiz.

 

Nasze doświadczenie poparte jest wieloma publikacjami naukowymi w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym umieszczonych na liście Journal Citation Reports o wysokim współczynniku Impact Factor. Środowisko naukowe doceniło nasze doświadczenie poprzez liczne zaproszenia do grona ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursów m. in. w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej, Horyzont2020, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Romanian National Council for Research and Development.

 

Jesteśmy członkami European Federation of Biotechnology, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Jesteśmy współautorami czterech patentów związanych z biodegradacją wywarów gorzelniczych i sterowaniem produkcją drożdży piekarskich.

 

Naszą wiedzę, umiejętności i gotowość do współpracy z firmami komercyjnymi potwierdziliśmy realizując we współpracy z przedsiębiorstwami z otoczenia gospodarczego kilkumiesięczne programy stażowe i zadania w ramach „Bonu na innowacje”, programów „Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu” i „Kumulacja Kompetencji – stażowy program angażowania pracowników naukowych w rozwój branż nano, bio, energia” oraz projektu "Od innowacji do zysku".

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!