Pomiary i sterowanie

dr inż. Daniel Borowiak

Katedra Inżynierii Bioprocesowej

daniel.borowiak@ue.wroc.pl

+48 71 36-80-307

 

Daniel Borowiak, Pomiary i sterowanie, LabVIEW, komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie

Daniel Borowiak, certyfikat CLAD, LabVIEW, Komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie, pomiary i sterowanie

 

Nasza oferta związana jest z możliwością wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do automatyzacji prac badawczych, eksperymentalnych i procesów wytwarzania. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i realizacji komputerowych systemów pomiarowo-sterujących bazujących na oprogramowaniu przygotowanym w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW firmy National Instruments.

 

Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonywaniu i programowaniu komputerowych układów wspomagających prowadzenie eksperymentów w pracach badawczo-rozwojowych. Tworzyliśmy systemy oparte zarówno na prototypowych bioreaktorach i fotobioreaktorach jak również rozszerzaliśmy możliwości dostępnych na rynku  systemów bioreaktorowych znanych producentów np.: Sartorius, New Brunswick. Oferujemy możliwość łączenia aparatury analityczno-pomiarowej różnych producentów w jeden współpracujący system.   

W swoich projektach wykorzystujemy zarówno urządzenia firmy National Instruments np.: karty pomiarowe USB-6008, rozproszone moduły pomiarowe FieldPoint, modułowe systemy akwizycji danych CompactDAQ jak równiez aparaturę innych producentów (np.: sterowniki PLC Siemens, Horner, Unitronics, regulatory WIKA, przekaźniki programowalne NEED firmy Relpol).

 

Relpol, Wago, Astor, certyfikat, Daniel Borowiak, LabVIEW, komputer pomiary, komputer sterowanie

Przykładowe rozwiązania:

 

Oprogramowanie do stanowiska dydaktycznego regulacji temperatury

 

Stanowisko do realizacji ćwiczeń związanych z regulacją dwustawną i PID temperatury, zbudowane w oparciu o regulator przemysłowy LUMEL RE 72. Oprogramowanie pozwala na konfigurowanie parametrów regulatora (algorytm regulacji, wartość zadana, histereza, parametry P, I, D). Przebieg eksperymentu jest wizualizowany na wirtualnym regulatorze oraz wykresie pozwalającym na obserwowanie przebiegów aktualnej temperatury, wartości zadanej temperatury i sygnału sterującego). Wyniki eksperymentu zapisywane są do pliku archiwizacyjnego.

 

 

 

 

Oprogramowanie do monitorowania, wizualizacji i archiwizacji danych z laboratoryjnych urządzeń analitycznych.

Oprogramowanie do współpracy z pH-metrem CP-505 firmy Elmetron.

Pomiar pH, komputerowy pomiar pH, pH LabVIEW, CP-505, Elmetron, pomiary w laboratorium, komputerowe wspomaganie eksperymentów, pomiary LabVIEW, pH-metr

 

LabVIEW laboratorium, LabVIEW w eksperymentach, monitorowanie parametrów, komputerowe monitorowanie, CP-505, Elmetron, komputerowe wspomaganie badań, komputerowe wspomaganie eksperymentów

 

Komputerowy system pomiarowo-sterujący, wspomagający hodowlę drożdży piekarskich w prototypowym bioreaktorze laboratoryjnym.

Czas trwania procesu: 16 godzin. Regulacja temperatury i pH, monitorowanie pO2, O2 i CO2 w gazach odlotowych, sterowanie dozowaniem pożywki, zapis danych do pliku.

Komputerowy system sterowania pracą bioreaktora laboratoryjnego.

 Interfejs użytkownika programu LabVIEW do sterowania pracą bioreaktora laboratoryjnego.

 

 

Komputerowy system monitorowania parametrów procesów prowadzonych w bioreaktorach laboratoryjnych Biostat B.

Czas trwania procesu: 72 godziny. Odczyt i wyświetlanie danych, zapis do pliku, możliwość zdalnego podglądu za pomocą przeglądarki internetowej.

System monitorowania pracy bioreaktorów laboratoryjnych Biostat B z możliwością zdalnego podglądu.

 

Komputerowy system sterowania pracą silnika trójfazowego i regulacji temperatury.

Komunikacja - konwerter USB-RS485, protokół Modbus RTU, sterowanie pracą silnika - start, stop, ilość obrotów, pomiar i regulacja temperatury - czujnik pt100, regulator PID - start, stop, ustawianie wartości zadanej.

Komputerowe sterowanie silnikiem i regulatorem temperatury z LabVIEW z wykorzystaniem interfejsu RS485.

 Program w LabVIEW do komunikacji z falownikiem i regulatorem temperatury z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU.

 

 

Stanowisko dydaktyczne do badania silnika asynchronicznego 3f z falownikiem
i hamownią

Sterownik PLC IDEC FT1A-H40RSA, falownik HITACHI 0,4 kW, komunikacja - konwerter USB-RS485, protokół Modbus RTU, odczyt częstotliwości zadanej falownika, prędkości obrotowej, momentu obrotowego i mocy. Zapis wyników do pliku.

 

Stanowisko dydaktyczne - hamownia      Stanowisko dydaktyczne - hamownia

 

 

Komputerowy system pomiarowo-sterujący zbudowany w oparciu o sterownik Unitronics M91 i oprogramowanie LabVIEW.

Komunikacja - konwerter USB-RS485, protokół Modbus RTU, odczyt wejść analogowych i cyfrowych, sterowanie wyjściami analogowymi i cyfrowymi z poziomu komputera PC.

 

Komunikacja LabVIEW ze sterownikiem PLC Unitronics M91 z wykorzystaniem interfejsu RS485.

 

Interfejs użytkownika programu w LabVIEW do komunikacji ze sterownikiem PLC Unitronics M91.

 

 

Program w LabVIEW - graficzny interfejs użytkownika.
Proponujemy wykonanie dla Państwa indywidualnego, unikalnego interfejsu użytkownika zawierającego np.: zdjęcia wykorzystywanych urządzeń lub animowane elementy graficzne.

 

Program w LabVIEW - graficzny interfejs użytkownika 

 

W realizowanych projektach proponujemy również:

 

Przygotowanie wizualizacji stanowiska lub procesu technologicznego w oparciu o panele operatorskie Astraada HMI firmy ASTOR.

Projektowanie i realizację układów automatyki w oparciu o programowalne sterowniki logiczne PLC np.: S7-200 firmy Siemens, XLe firmy Horner, M91 firmy Unitronics, MASTER-K10S firmy LG.

 

Projektowanie, realizację i programowanie układów automatyki zbudowanych w oparciu o przekaźniki programowalne NEED firmy Relpol wraz z modułami do komunikacji NEED Modbus.

Projektowanie, konfigurowanie, programowanie i realizacja rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących w oparciu o moduły Slim, Mini, Standard firmy SFAR. Moduły te komunikują się z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU oraz ASCII z urządzeniami typu master, takimi jak sterowniki PLC, panele HMI, oprogramowaniem SCADA oraz programami napisanymi w LabVIEW. Więcej informacji...

 

Konfigurowanie i programowanie elektronicznych przetworników temperatury (modele T12 i T24) oraz termometrów rezystancyjnych (modele TR21, TR30 i TR31) firmy WIKA za pomocą konfiguratora PU-448 oraz oprogramowania WIKA_T12 i WIKA_TT.

Programowanie modułów SMS-Multi-I/O firmy CONTA-CLIP pozwalających na zdalne monitorowanie i sterowanie procesami z wykorzystaniem sieci GSM i telefonu komórkowego. Użytkownik ma możliwość monitorowania ośmiu wejść wielofunkcyjnych (analogowych i cyfrowych), sterowania dwoma napieciowymi wyjściami analogowymi oraz czterema wyjściami przekaźnikowymi.

Konfigurowanie i programowanie przetworników temperatury i analogowych sygnałów standardowych modele AR592, AR593, AR580, AR581 firmy APAR za pomocą zestawu programującego AR955 w oparciu o oprogramowanie ARSoft-WZ1.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!