Własność intelektualna

mgr Jędrzej Leśniewski

Z-ca Dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji
Naukowo-Technicznej
Politechnika Wrocławska

jedrzej.lesniewski@pwr.edu.pl 

+48 533 62-34-85

  Jędrzej Leśniewski Ochrona własności intelektualnej, patenty Wrocław

 

„System patentowy dodał paliwo korzyści do ognia geniuszu” [Abraham Lincoln]

 

Kierując swoją ofertę przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych ochroną prawną wyników swojej kreatywności i innowacyjności, zapewniamy wybór właściwego sposobu ochrony własności intelektualnej, poprzedzony analizą dobra intelektualnego, które zechcą Państwo objąć ochroną prawną.

Patent Innowacje Wrocław

 

 

Proponujemy kompleksową obsługę ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i innych przedmiotów własności intelektualnej. Na podstawie analizy profilu klienta przedstawiamy najlepsze sposoby zabezpieczenia jego kapitału intelektualnego.

 

 

Znajomość szerokiego wachlarza możliwości ochrony innowacyjnych rozwiązań – na poziomie krajowym i międzynarodowym - pozwoli uzyskać dla Państwa taką ochronę, dzięki której wypracowane przez Państwa rozwiązania zyskają możliwie największą wartość ekonomiczną.

 

 

 

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie zarządzania własnością intelektualną, które obejmuje:

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 • bezpłatną analizę możliwości wykorzystania i zabezpieczenia kapitału intelektualnego  
 • opracowanie modelu odpowiadającego profilowi i potrzebom klienta
 • pomoc przy kompletowaniu dokumentów
 • doradztwo przy sporządzaniu wniosków (patentowych, ochronnych, rejestracyjnych, etc.) i umów z zakresu zarządzania własnością intelektualną
 • pośrednictwo w procedurze zgłoszeniowej (współpraca z rzecznikami patentowymi)

 

DORADZTWO PRZY REALIZACJI PROJEKTU

 • doradztwo związane z finansową i merytoryczną stroną realizacji projektu
 • kontrolowanie i modyfikacje modelu ochrony w trakcie realizacji projektu
 • pomoc w interpretacji dokumentów urzędowych

 

KONTAKTY Z URZĘDAMIUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 • bieżące kontakty z instytucjami w sprawie procedur ochronnych, rejestracyjnych, zgłoszeniowych
 • tworzenie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego

 

MONITORING PROJEKTU

 • nadzorowanie procesu realizacji przyjętego modelu zarządzania własnością intelektualną
 • monitoring postępu procedur rejestracyjnych
 • sporządzanie okresowych raportów realizacji projektu

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!