Oferta

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców i firm poszukujących partnera naukowego do współpracy w innowacyjnych projektach, pracach badawczo-rozwojowych i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem żywności, zagospodarowaniem odpadów, biotechnologią i ochroną środowiska - dziedzinami szczególnie nam bliskimi.

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju, BioR&D, innowacje, pozyskiwanie funduszy, prace badawczo-rozwojowe, komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pragnie zaoferować Państwu pomoc i współpracę na każdym etapie realizacji nowych pomysłów i projektów. Posiadamy wiedzę na temat możliwości i źródeł pozyskiwania funduszy zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dysponujemy niezbędnym doświadczeniem potrzebnym do prawidłowego i skutecznego napisania projektów i wniosków. Przygotujemy dla Państwa potrzebne analizy, ekspertyzy i opinie będące jednym z wymogów aplikacyjnych. Oferujemy możliwość wykorzystania naszej aparatury analitycznej i laboratoryjnej. Potrafimy zaplanować, zarządzać, realizować i rozliczać projekty badawczo-rozwojowe. Zaprojektujemy, wykonamy i oprogramujemy komputerowe systemy pomiarowo-sterujące wspomagające prowadzenie eksperymentów, testowanie i wytwarzanie. Dobierzemy dla Państwa najlepsze sposoby i strategie ochrony praw własności intelektualnej wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!