Analizy i ekspertyzy

Małgorzata Domiter Ekspertyzy opinie o innowacyjności  

dr hab. Małgorzata Domiter, prof. UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

malgorzata.domiter@ue.wroc.pl

+48 71 36-80-186

 

 

Opracowujemy analizy i ekspertyzy dla sektora przedsiębiorstw, partnerów samorządowych oraz organizacji trzeciego sektora w różnych sferach życia gospodarczego i społecznego.

 

Oferta nasza dotyczy usług w zakresie:

 • doradztwa i analizy w zakresie organizacji i zarządzania, logistyki, controllingu,
 • doradztwa ukierunkowanego na zarządzanie projektami,
 • analiz i opinii ekonomiczno-finansowych,
 • ekspertyz prawnych z zakresu prawa patentowego,
 • doradztwa celnego,
 • handlu zagranicznego,
 • współpracy międzynarodowej,
 • analizy w obszarze rachunkowości,
 • zarządzania ryzykiem,
 • biznes planów,
 • badań rynku, analiz i strategii marketingowych,
 • kierunków i strategii rozwoju firmy/organizacji,
 • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa kadrowego, systemu wynagrodzeń,
 • specjalistycznych szkoleń dla wskazanych obszarów.

 

Realizacją każdego zlecenia zajmuje się zespół ekspertów specjalizujący się w danym obszarze życia gospodarczego i społecznego. Stanowi to gwarancję najwyższej jakości usług świadczonych przez ACBiR BioR&D oraz gwarantuje kompleksową obsługę, wysoki stopień profesjonalizmu i indywidualne podejście do analizowanych problemów.

 

 

Opinie o innowacyjności

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D, będące jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest instytucją uprawnioną do wydawania opinii o innowacyjności dla przedsiębiorców starających się o dofinansowania w ramach projektów unijnych, ubiegających się o kredyty inwestycyjne oraz wdrażających nowoczesne maszyny i technologie. Opinia o innowacyjności jest niezależnym dokumentem będącym dowodem na to, że planowana przez przedsiębiorcę inwestycja nosi znamiona innowacyjności i w jej wyniku zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania technologiczne, powstaną nowe lub znacznie ulepszone produkty bądź usługi.

 

Przygotowana przez nasz zespół opinia o innowacyjności będzie zawierała opis nowoczesnych rozwiązań w planowanej inwestycji wraz z informacjami o możliwości wytworzenia całkowicie nowych lub znacznie ulepszonych produktów, procesów lub usług, opis sposobu wdrożenia technologii wraz z listą oraz uzasadnieniem zastosowania środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

 

Przygotowaniem opinii o innowacyjności w zakresie technologii żywności i żywienia, biotechnologii, ochrony środowiska, biogospodarki, zrównoważonego rozwoju, automatyzacji i technik pomiarowych zajmą się członkowie Akademickiego Centrum Badań i Rozwoju BioR&D lub powstaną one przy współpracy z niezależnymi ekspertami będącymi pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!