Dolnośląskie Dni Innowacji

 

W dniach 28 i 29 września 2019 r. wzięliśmy udział w Dolnośląskich Dniach Innowacji zorganizowanych przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania innowacyjnych produktów oraz idei, jakie powstały w środowisku naukowym i instytucjonalnym Dolnego Śląska.

 

 
W trakcie spotkania przybliżyliśmy odwiedzającym stoisko ACBiR tematykę i kierunki działań podejmowanych przez nasze centrum. Zaprezentowaliśmy również efekty wcześniejszej współpracy z firmami komercyjnymi.

 

Zaprosiliśmy również do współpracy z powstającym właśnie na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nowoczesnym laboratorium bioekonomicznym "BioInLab", które będzie świadczyć usługi badawcze dla podmiotów z otoczenia gospodarczego Dolnego Śląska w zakresie analiz metodami fizykochemicznymi, prowadzące do opracowania nowych lub ulepszenia obecnych już na rynku produktów i technologii ich wytwarzania w obszarach: bioodpady, bioprodukty oraz żywność wysokiej jakości.

 

BioInLab, laboratorium analityczne, laboratorium bioekonomiczne

 

Nasze dotychczasowe produkty i rozwiązania prezentowaliśmy w oparciu o model fotobioreaktora typu air-lift, którego parametry środowiskowe były monitorowane i kontrolowane bezprzewodowo, za pomocą komputerowego układu pomiarowo-sterującego i specjalnie przygotowanego oprogramowania.

 

Dolnośląskie Dni Innowacji

 

Samodzielne manipulowanie natężeniem napowietrzania fotobioreaktora oraz możliwość ustawiania dowolnej barwy i efektu stroboskopowego oświetlenia LED RGB były atrakcją dla naszych najmłodszych gości.

 

Dolnośląskie Dni InnowacjiDo budowy systemu automatyki stanowiska z fotobioreaktorem tradycyjnie wykorzystaliśmy urządzenia polskich producentów:

  • do pomiarów temperatury i napięcia oraz sterowania za pomocą przekaźników - sterownik iSMA-B-4U4O-H-IP firmy Global Control 5 z Warszawy
  • do płynnego sterowania napowietrzaniem fotobioreaktora - sterownik SID116 firmy WObit z Dęborzyc koło Pniew
  • do sterowania oświetleniem LED - sterownik diod i pasków LED RGB z protokołem Modbus SPL-3CM firmy Dagon z Leszna

 

Dolnośląskie Dni Innowacji

 


Bardzo dziękujemy za spotkanie i zapraszamy do współpracy !!!