Aktualności

2014 r.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji pt.: "Jak bezpiecznie rozwinąć skrzydła i zwiększyć skalę swojego biznesu", która odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 roku na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego (ul. Duńska 9, budynek Delta). Udział w konferencji jest bezpłatny.

 


 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D, jako organizacja wspierająca, zaprasza do udziału w największym w Europie spotkaniu firm MŚP w ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres odbędzie się w Katowicach w dniach 22-25 września 2014 roku, a tegoroczne hasło przewodnie brzmi: "10 lat przedsiębiorczości bez granic". Udział w kongresie jest bezpłatny. ZAPRASZAMY!

 

wsparcie dla MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa, wniosek o dofinansowanie, fundusze unijne, pozyskiwanie funduszy

 


 

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym funduszy europejskich informujemy, że od maja 2014 roku na Dolnym Śląsku funkcjonują cztery Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy.

Fundusze Europejskie, punkt informacyjny, generator wniosków, składanie wniosków, współpraca z biznesem, badania i rozwój

 


 

W dniu 25 czerwca 2014 roku dr inż. Daniel Borowiak wziął udział w zorganizowanej przez firmę National Instruments konferencji Dzień Programistów LabVIEW 2014. Jest to cykliczna impreza skierowana do inżynierów i naukowców pragnących rozwijać umiejętności programowania w środowisku LabVIEW.

 

LabVIEW, komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie, komputerowe wspomaganie eksperymentów, pomiary i sterowanie, programowanie LabVIEW, sterowanie bioreaktorem

 


 

W dniu 12 czerwca 2014 roku w trakcie szkolenia "Horyzont 2020 - wskazówki ekspertów oraz realizatorów projektów", które odbyło się na Politechnice Wrocławskiej, dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z pełnienia funkcji eksperta Komisji Europejskiej oceniającego wnioski o granty w 7 Programie Ramowym.

 

Małgorzata Krzywonos, fundusze unijne, 7 program Ramowy, Horyzont 2020, ekspert Komisji Europejskiej, współpraca badawcza

 


 

W maju 2014 roku szukając partnera do III edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart" nawiązaliśmy współpracę z firmą Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Wrocławia zajmującą się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie ochrony środowiska. Efektem naszych działań jest podpisanie porozumienia o współpracy oraz wspólne złożenie wniosku do programu "Mozart".

ochrona środowiska, komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie, lemitor, program LabVIEW, pomiary LabVIEW, sterowanie LabVIEW

 


 

W dniu 23 maja 2014 roku, w odpowiedzi na zaproszenie dr inż. Joanny Kułdo, pełniącej funkcje Zastępcy Dyrektora ds. badawczych WPT oraz sekretarza Klastra NUTRIBIOMED, przedstawiciel ACBiR BioR&D wziął udział w spotkaniu na temat możliwości współpracy na różnych płaszczyznach pomiędzy Wrocławskim Parkiem Technologicznym oraz Klastrem NUTRIBIOMED a naszym centrum.

 

Nutribiomed, badania i rozwój, innowacje, wdrożenia, park technologiczny, współpraca z przemysłem, prace badawcze

 


 

W dniu 9 maja 2014 roku wraz z Panem Mateuszem Trepietem, przedstawicielem gorzelni Ruskie Piaski, byliśmy z wizytą w firmie "Technologie Ekologiczne" Zbigniew Tokarz, która jest autorem i producentem innowacyjnego systemu T-Technology. Rozwiązanie to pozwala na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w paliwa płynne i jest laureatem konkursu Ministerstwa Środowiska GreenEvo 2012.

 Innowacyjne technologie, nowoczesne technologie, centrum badań Wrocław, prace rozwojowe

 


 

W kwietniowym odcinku programu o innowacjach w gospodarce i rynku pracy na Dolnym Śląsku "Praca - biznes - innowacje", emitowanego cyklicznie na antenie TVP Wrocław, pojawił się wywiad z dyrektorem Akademickiego Centrum Badań i Rozwoju BioR&D, dr hab. inż. Małgorzatą Krzywonos, prof. UE.

 

Małgorzata Krzywonos, Akademickie Centrum Badań i Rozwoju, ACBiR, prace badawcze, innowacje, innowacyjne projekty, projekty naukowe, prace badawczo-rozwojowe

 


 

Na mocy zarządzenia nr 19/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza z dnia 28 lutego 2014 roku zostało powołane do życia Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D.

więcej...