Aktualności

2016

 

W dniu 16.12.2016 r. wzięliśmy udział w piątym spotkaniu z cyklu "O wynalazkach po sąsiedzku", które miało miejsce na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. W trakcie trzech prezentacji, na temat profilu działalności oraz o doświadczeniach związanych z powstawaniem i rozwojem, opowiedzieli przedstawiciele firm Lediko, AlgaeLabs i Anna Tarnawska Zdrowy Cel. Spotkanie było okazją do poznania firm ulokowanych na terenie WPT, wymiany doświadczeń i informacji o ewentualnych możliwościach wzajemnej współpracy.

 

Wrocławski Park Technologiczny, inkubator, start-up O wynalazkach po sąsiedzku, współpraca z biznesem Prezentacja firmy, start-up, innowacje, inkubator

 


 

W dniach 21 - 22 czerwca 2016 r. wzięliśmy udział w Miedzynarodowej Konferencji "Biogospodarka w rolnictwie" ("Bioeconomy in agriculture”) w Puławach pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Organizatorem konferencji był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. W trakcie konferencji miała miejsce dyskusja pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i administracji publicznej różnego szczebla na temat tworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju biogospodarki w Polsce i za granicą.

 

Bioekonomia, biogospodarka, biogospodarka w rolnictwie, bioeconomy, bioeconomy in agriculture Bioekonomia, biogospodarka, biogospodarka w rolnictwie, bioeconomy, bioeconomy in agriculture Bioekonomia, biogospodarka, biogospodarka w rolnictwie, bioeconomy, bioeconomy in agriculture

 


 

Wsparcie dotacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
w latach 2014 - 2020


W ramach konkursów uruchomionych w kwietniu 2016 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy firmy do współpracy z Akademickim Centrum Badań i Rozwoju BioR&D na etapie przygotowania, wdrożenia i rozliczenia wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzenia badań i prac rozwojowych w ramach:


Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Konkurs 1/1.1.1/2016 - konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw


Więcej informacji o uruchamianych konkursach można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:


www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016

 


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu "Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programie Horyzont 2020", które odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii przy ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu (sala 21, II p). Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos (dyrektor ACBiR BioR&D), pełniąca funkcję eksperta oceniającego wnioski w 7 Programie Ramowym oraz programie Horyzont 2020. 

Ekspert Horyzont 2020, jak zostać ekspertem, ocenianie wniosków, ekspert komisja europejska

 więcej...

 


 

Nawiązaliśmy współpracę z firmą „MICRO”, która specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i szkoleniowych. Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D będzie odpowiedzialne za przygotowanie oprogramowania do wizualizacji i sterowania pracą stanowisk dydaktycznych.

 

MICRO, stanowisko dydaktyczne, wizualizacja pracy stanowiska, komputerowe monitorowanie, programowanie LabVIEWwięcej...

 


 

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE, dyrektor ACBiR BioR&D, została powołana w 2015 roku przez agencję Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Komisji Europejskiej na eksperta w programie Horyzont 2020. W 2015 roku dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos pełniła również funkcję eksperta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Małgorzata Krzywonos, Horyzont 2020, ekspert, INEA, ekspert NCBiR