Aktualności

2018

 

W dniach 12-13 grudnia 2018 roku wzięliśmy udział w szkoleniu HEInnovate Train the Trainers organizowanym przez Komisję Europejską (DG Education and Culture and the OECD LEED Forum). Szkolenie dotyczyło wykorzystania samooceny HEInnovate przez instytucje szkolnictwa wyższego, które chcą odkrywać swój potencjał innowacyjny. HEInnovate diagnozuje obszary mocnych i słabych stron, otwiera dyskusję i debatę na temat przedsiębiorczości (innowacyjności) instytucji i pozwala porównywać i zestawiać postępy w czasie.

 


 

"Komputerowe systemy wspomagające biosyntezę astaksantyny w fotobioreaktorach", które przygotowaliśmy w ramach współpracy dla firmy AlgaeLabs Sp. z o.o., zostały wyróżnione nagrodą II stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki" zrealizowane w 2017 roku. Więcej informacji na temat nagrodzonych systemów można znaleźć na naszej stronie internetowej:  www.acbir.ue.wroc.pl/?computer-control-and-measurement,15

 

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, konkurs NOT          Konkurs NOT, Komputerowe systemy wspomagające biosyntezę astaksantyny 

Komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie, Computer measurement, computer control          nagroda II stopnia, konkurs NOT, osiągnięcia w 2017

 


 

W dniach 13 – 14 listopada 2018 r. wzięliśmy udział w pierwszym spotkaniu zarejestrowanych Partnerów "Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich" (SIR) pod nazwą Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 uczestników, w tym przedstawiciele rolników, świata nauki i biznesu, doradztwa rolniczego, a także instytucji wspierających rozwój polskiego rolnictwa (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). W naszej prelekcji przedstawiliśmy ofertę i zakres działalności Akademickiego Centrum Badań i Rozwoju BioR&D oraz laboratorium bioekonomicznego BioInLab pod kątem współpracy w projektach realizowanych na rzecz polskiego rolnictwa.

 

BioInLab    SIR, Forum

 


 

W dniu 19 września 2018 roku przedstawiciele ACBiR BioR&D wzięli udział w zebraniu inaugurującym działalność Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. CISZ skupia przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zainteresowane współpracą w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji w systemach informatycznych zarządzania.

 

CISZ, Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania

 


 

Członkowie ACBiR brali udział w przygotowaniu wniosku pod tytułem: "BioInLab – Laboratorium Bioekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu". Projekt został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 RPDS.01.02.01-IP.01-02-292/18, pozytywnie oceniony i skierowany do realizacji w latach 2019-2020.

 

BioInLab, laboratorium bioekonomiczne

 

W ramach przyznanego dofinansowania powstanie nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium bioekonomiczne "BioInLab", które będzie świadczyć usługi badawcze dla podmiotów z otoczenia gospodarczego w zakresie analiz prowadzących do opracowania nowych lub ulepszenia obecnych już na rynku produktów i technologii ich wytwarzania w obszarach: bioodpady, bioprodukty, żywność wysokiej jakości.

Koncepcja BioInLab jest skierowana szczególnie do mikro, małych i średnich firm, oferując im możliwość korzystania z niezbędnej aparatury analitycznej, ale tylko w takim zakresie, w jakim firmy tego będą potrzebowały (oferta szyta na miarę). Umożliwi to prowadzenie badań nad innowacyjnymi produktami, począwszy od pomysłu aż po prototyp, bez konieczności angażowania znacznego kapitału własnego. Firmy będą miały zapewnioną pomoc zarówno w kwestiach technologicznych (np. weryfikacja wyników, wskazanie powodów ich uzyskania, sugestia dalszych działań) jak i aspektach prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i finansowych.

Już dzisiaj zapraszamy do współpracy!

 


 

Z przyjemnością informujemy, że bierzemy udział w VII edycji (2018/19) Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart". Partnerstwo, w którego skład wchodzi firma ERG Zakład Usług Technicznych i dr inż. Daniel Borowiak (członek ACBiR BioR&D), przygotowało projekt pod tytułem "Komputerowe stanowisko do automatycznego wzorcowania czujników i przetworników ciśnienia". Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji.

 

Program Mozart, współpraca z przemysłem, innowacje        Program Mozart, ERG, Laboratorium pomiarowe, Zakład Usług Technicznych, ERG, wzorcowanie czujników, współpraca z przemysłem, innowacje

 


 

12 lipca 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO, odpowiedzialną za realizację programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”. Jest to program realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego obejmujący działania na płaszczyznach: naukowej, edukacyjnej, biznesowej i społecznej. Program zakłada wykorzystanie zasobów intelektualnych i technologicznych, doświadczenia organizacyjnego i dobrej współpracy instytucjonalnej między nauką, biznesem i administracją Dolnego Śląska, aby nasz region stał się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem żywności funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości.

 

Dolny Śląsk, Zielona dolina żywności i zdrowia, Dozedo, Zielona dolina, Dolnośląska Zielona Dolina

 


 

12 kwietnia 2018 roku wzięliśmy udział w seminarium przeznaczonym dla integratorów, firm OEM oraz użytkowników systemów automatyki ASTOR Tour 2018. Wydarzenie było okazją do poszerznia wiedzy na temat systemów automatyki, robotyki i informatyki przemysłowej w kontekście najnowszych trendów w branży, ściśle powiązanych z ideą Przemysłu 4.0. Możliwości urządzeń i systemów zostały zaprezentowane zarówno od strony teoretycznej (prezentacje przeplatane ciekawymi animacjami i filmami), jak i w sposób praktyczny, w oparciu o stanowiska demonstracyjne zbudowane z urządzeń, których dystrybutorem jest firma ASTOR, np. frezarka CNC współpracująca z robotem Epson SCARA T3.

 

ASTOR, Astraada, InTouch, Factory 4.0, Przemysł 4.0, PLC Horner, SCADA, panel operatorski, panel HMI  ASTOR Tour, robot Epson, SCARA, Satel, system SCADA, system MES

 


 

22 lutego 2018 roku wzięlismy udział w Brukseli w konferencji podsumowującej projekt BioSTEP. Konferencja była okazją do spotkania wszystkich kluczowych interesariuszy i dyskusji na temat barier i możliwości związanych z rozwojem strategii w zakresie bioekonomii i gospodarki o obiegu zamkniętym. W trakcie konferencji poruszano tematy związane z budową i wzmocnieniem nowych łańcuchów wartości biogospodarki pozwalających na zmniejszenie wkładu surowców pierwotnych oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń.

bioekonomia, biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka bezodpadowa, obieg zamknięty

 


 

9 marca 2018 roku z ogromną przyjemnością wzięliśmy udział w oficjalnym otwarciu przez Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Jerzego Niemczyka przestrzeni coworkingowej Rebel Campus. Uroczystość miała miejsce w przekazanej przez władze uczelni i wyremontowanej siłami "Rebeliantów" sali wykładowej w budynku J, na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Rebel Campus, coworking, współpraca z firmami, akademicki inkubator, ACBiR, BioR&D


Rebel Campus to jedyna w Polsce społeczność, w skład której wchodzą zarówno studenci, absolwenci, jak i przedsiębiorcy nastawieni na zdobywanie oraz dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami. Przestrzeń coworkingowa Rebel Campus jest jednocześnie najtańszym we Wrocławiu miejscem do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Rebel Campus, coworking, przestrzeń coworkingowa, Rebelution, współpraca z biznesem, inkubator przedsiębiorczości

 


 

W ramach nawiązanej współpracy z firmą EL-Piast z Oleśnicy, 23 lutego 2018 roku wzięliśmy udział w szkoleniu pt.: „Funkcjonalność i programowanie sterowników EL-Piast”. W trakcie szkolenia każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się asortymentem produktów i oprogramowania oferowanych przez firmę EL-Piast. Część warsztatowa polegała na realizacji ćwiczeń w oparciu o sterownik PLC serii ELP11R32L wraz z panelem HMI Compact. Zestaw ten pozwolił na praktyczne zapoznanie się ze środowiskiem Macrocontrol, przeznaczonym do  programowania sterowników PLC i paneli HMI firmy EL-Piast.

 

EL-Piast, automatyka wentylacji, systemy BMS, automatyka budynkowa, ELP11R32L, ELPM, LabVIEWwięcej...

 


 

Nawiązaliśmy współpracę z Pracownią Informatyki NUMERON, specjalizującą się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie produkcją, obrotem, dystrybucją oraz zużyciem energii elektrycznej. NUMERON wykonuje kompleksowe prace związane z wdrażaniem i modernizacją układów pomiarowo–rozliczeniowych energii elektrycznej i innych mediów, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez lokalnych operatorów systemu dystrybucyjnego oraz rynek energii.

 

Pracownia Informatyki NUMERON, zarządzanie energią, pomiar zużycia energiiwięcej...

 


 

14 lutego 2018 roku wzięliśmy udział w seminarium "Systemy komunikacji przemysłowej w dobie IIoT i Przemysłu 4.0" zorganizowanym przez firmę ELMARK Automatyka. Seminarium było poświęcone zagadnieniom realizacji systemów transmisji danych na obiektach przemysłowych. Oprócz prezentacji teoretycznych uczestnicy mieli możliwość bliższego zapoznania się z praktycznym zastosowaniem i konfiguracją poszczególnych technologii na specjalnie przygotowanych instalacjach demonstracyjnych.

 

Elmark, Moxa, komunikacja przemysłowa, IIoT, Przemysł 4.0, komunikacja LabVIEW Przemysłowa komunikacja, Moxa, Elmark, LabVIEW Moxa, komunikacja bezprzewodowa, LabVIEW wi-fi